Stap voor stap

De behandelcyclus

 

Stap 1

Eerste consult

Tijdens de eerste behandeldag starten we met een intakegesprek, dat zo’n anderhalf uur in beslag neemt. Onze behandelaar heeft voorafgaand aan dit gesprek de formulieren bestudeerd, die u eerder thuis heeft ingevuld en aan ons heeft gemaild. Tijdens het intakegesprek stelt de behandelaar u een groot aantal vragen om uw klachten en mogelijke beperkingen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij uw medische voorgeschiedenis, relevante omstandigheden en bij het traject dat u mogelijk al hebt doorlopen om van uw klachten af te komen.

Stap 2

Neurologische en metabolische testen

Aansluitend aan het eerste consult voert onze behandelaar een groot aantal basale neurologische en metabolische testen uit. Dit varieert van het uitvoeren van eenvoudige balansoefeningen en het testen van uw reactievermogen tot bijvoorbeeld het afnemen van reuk- en smaaktesten. Ook meet de behandelaar vitale signalen in uw lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw bloeddruk, uw hartfrequentie, het zuurstofniveau in uw bloed, de zuurstoftransportcapaciteit en de spanning van uw bloedvaten.

Stap 3

Selectieve testen

In combinatie met de inzichten uit het eerste consult, bouwt onze behandelaar, op basis van de resultaten van de basale neurologische en metabolische testen, een beeld op van de manier waarop uw brein functioneert. Afhankelijk van uw klachten en beperkingen en het beeld, dat ontstaat naar aanleiding van het eerste consult en de basale testen, zal onze behandelaar één of enkele selectieve testen bij u afnemen. Dit kan gaan om een QEEG-, CAPS-, Saccado-, of Lunarmeting. Ook is het mogelijk dat, afhankelijk van uw klachten, een speciale bloedanalyse wordt uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de onderliggende oorzaken bij uw symptomen. Wij werken hiervoor samen met gerenommeerde onafhankelijke laboratoria in binnen- en buitenland.

QEEG
QEEG staat voor kwantitatieve EEG en is een geavanceerde techniek om abnormale hersengolven snel te ontdekken. Het EEG-signaal dat bij hersenscans wordt gemeten, geeft een betrouwbare indruk van hoe snel de hersenen werken. Bij een QEEG-meting wordt als het ware nog een niveau dieper gekeken. Met behulp van berekeningen wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verschillende golflengtes van het brein is. Elke golflengte is gerelateerd aan een bepaalde breinactiviteit of -toestand, zoals bijvoorbeeld rust, activiteit en alertheid. Aan de hand van het QEEG-profiel kunnen we vaststellen of bepaalde golflengtes over- of ondergestimuleerd worden.

CAPS-meting
Met behulp van een CAPS (Comprehensive Assesment of Postural Systems)-meetinstrument, brengen wij uw balanceervermogen in kaart. Deze meting is belangrijk omdat het vermogen tot het vinden van evenwicht nauw verweven is met het goed functioneren van de hersenen en het zenuwstelsel. Door u te vragen om in uiteenlopende situaties (onder meer: ogen open, ogen dicht, hoofd in verschillende richtingen, multitasking) uw evenwicht te bewaren, brengen wij door uw balanceervermogen te monitoren, mogelijke beperkingen in het functioneren van uw brein in beeld.

Saccadometer
De saccadometer is een geavanceerd diagnostisch apparaat om oogbewegingen te meten. Dit doet dit state-of-the art medisch hulpmiddel met zeer grote precisie. Kleine infrarood camera's nemen uw oogbewegingen op en vertalen deze direct naar een grafische presentatie. Het meten van zowel de snelheid van de oogbeweging als de nauwkeurigheid ervan, is zo belangrijk omdat het functioneren van de ogen nauw verweven is met de werking van het brein. Bijna elk hersengebied speelt een rol in de oogmotoriek. Hersenbeschadiging of -letsel kan dan ook vaak worden vastgesteld met behulp van het meten van de oogmotoriek. Daarnaast is de oogmotoriek complexer en gevoeliger dan andere bewegingen van het lichaam.

Lunar-meting
Met behulp van een Lunar-meting brengen wij de botdichtheid van uw hiel in kaart. Dit is een goede indicatie voor de botdichtheid van uw wervelkolom. De wervelkolom vervult een cruciale functie bij de bescherming van uw ruggenmerg, waarvandaan een groot aantal zenuwen naar verschillende gebieden in het lichaam lopen. Als die bescherming niet goed is, kan dit leiden tot een beknelling c.q. beschadiging van een zenuw, met als resultaat dat het brein minder goed functioneert.

Stap 4

Behandelplan op maat

Na het eerste consult, het uitvoeren van de neurologische en metabolische testen, alsmede de inzet van enkele selectieve testen, hebben wij voldoende data verzameld en inzichten opgedaan om een behandelplan op maat voor u te ontwikkelen. Onze behandelaar bespreekt dit behandelplan later op de eerste behandeldag met u. Hij legt u in heldere taal uit wat u kunt verwachten en waarom dit de beste aanpak is om aan uw klachten te werken. Het behandelplan bestaat onder meer uit een groot aantal oefeningen, die u gedurende uw behandeling gaat uitvoeren. Vaak start u zelfs al aan het eind van de eerste behandeldag met de eerste oefeningen. Het gebruik van een hightech driedimensionale balansstoel neemt over het algemeen een vaste plek in binnen het behandelplan.  

Naast het volgen van het oefenprogramma bij ons in de praktijk, werkt u gedurende de behandelperiode ook thuis, of op uw tijdelijke verblijfadres, aan uw herstel door het doen van oefeningen. Uw behandelaar bespreekt de inhoud van dit oefenprogramma in alle rust met u. Een belangrijk aspect van het oefenprogramma is het trainen van uw brein door het repeteren van specifieke activiteiten.

Gedurende de behandelperiode verrichten we meerdere malen tussentijdse diagnostische metingen om de geboekte progressie te kunnen beoordelen. Afhankelijk van de resultaten van deze tests en de geboekte vooruitgang, is het mogelijk dat uw behandelplan tussentijds wordt aangepast. Uw behandelaar zal dit in dat geval uitgebreid met u bespreken. Aan het eind van de behandelperiode krijgt u een uitgebalanceerd oefenprogramma mee om thuis verder te werken aan uw herstel.

Driedimensionale balansstoel
Deze hightech computergestuurde stoel kan op drie verschillende manieren rondom zijn assen draaien en levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van de neurologische functies. Afhankelijk van uw klachten, de resultaten van de diagnostische tests en de geboekte vooruitgang gedurende het vijfdaagse behandelprogramma, stelt de behandelaar een bewegingsprofiel in.  Zo'n bewegingsprofiel omvat enerzijds de snelheid waarmee de driedimensionale balansstoel beweegt en anderzijds de rotatie van de stoel rondom de as. Terwijl u in de draaiende stoel zit, wordt u gevraagd om - met behulp van een laserpen - een aantal verlichte punten, op vaste posities in de behuizing rondom de stoel, te raken.

Voedingssupplementen
Het is goed mogelijk dat uw lichaam van bepaalde voedingsstoffen te weinig binnenkrijgt. Dit kan het gevolg zijn van uw voedingspatroon, maar kan ook zijn terug te voeren op erfelijke factoren. Tekorten van bepaalde voedingsstoffen kunnen ertoe leiden dat bepaalde hersenfuncties niet naar behoren functioneren. Onderdeel van het behandelplan kan dan ook zijn om deze tekorten aan te vullen met behulp van hoogwaardige voedingssupplementen. Deze zijn door het Neurologisch Functioneel Instituut zelf ontwikkeld en worden in eigen beheer geproduceerd.

Stap 5

Telefonisch contact

Circa vier weken na afronding van uw behandeling neemt onze behandelaar telefonisch contact met u op om samen met u uw herstel te bespreken en vast te stellen op welk niveau u inmiddels functioneert. De ervaring wijst uit dat 80% van onze patiënten na de vijfdaagse behandelperiode niet meer hoeft terug te komen in onze praktijk. We begeleiden hen op afstand (telefoon, Skype, Facetime, e-mail) met het oefenprogramma, dat ze thuis moeten afwerken. In een enkel geval kunnen patiënten al eerder naar huis dan na vijf dagen.

Een klein deel van de patiënten boekt weliswaar goede vooruitgang gedurende het afgesproken behandelprogramma, maar behaalt niet de gestelde hersteldoelen. Over het algemeen is een korte terugkeerperiode van 1 tot 3 dagen, zo'n vier tot acht weken na de initiële behandelperiode, voor deze groep voldoende om weer op het oude niveau te kunnen functioneren.

www.fninstitute.com gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.fninstitute.com toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren